Projekt "Společně k lepší propagaci"

Webové stránky cyklostezky Bevlava vznikly v rámci přeshraničního projektu "Společně k lepší propagaci". Jeho cílem je využít velkého zájmu o nově vybudované úseky cyklostezek ke směřování cyklistů k návštěvě kulturních a přírodních zajímavostí nejen podél těchto tras, ale i v širším příhraničním regionu.

Mezi aktivity projektu náleželo vytvoření komunikační strategie cyklostezky Bevlava, odborného podkladu, na jehož základě byly realizovány další aktivity projektu: logomanuál a zejména nové webové stránky cyklostezky Bevlava, které slouží jako základní zdroj informací o přírodních a kulturních zajímavostech obou regionů. Výstupy projektu vznikaly během workshopů pracovního týmu. Kvalifikaci týmu zvýšila inspirační cesta. V rámci projektu byl také pořízen sčítač návštěvníků, který bude sloužit k efektivnímu managementu cyklostezky Bevlava.

Příjemcem dotace je Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko. Hlavním přeshraničním partnerem projektu je Miestna akčná skupina Vršatec. Projekt „Společně k lepší propagaci“, kód projektu CZ/FMP/6c/06/080, byl podpořen z dotace programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, podpořeného ve výzvě č. 6/FMP/6c/I,N z Fondu malých projektů.

  • Realizace: 9/2021 - 8/2022

  • Celkové způsobilé výdaje: 20 769,00 EUR

  • Finanční příspěvky z EFRR: 17 653,65 EUR

  • Vlastní zdroje: 3 115,35 EUR

  • Poskytovatel/správce: Region Bílé Karpaty

logolink_06_05_2020.jpg

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Nastavení